Kontakt

Här finns vi

Postsadress: Halmstads Östra ScoutKår, Mossvägen 2, 302 63 Halmstad
Besöksadress: Backagård, Litorinavägen 13, Snöstorp
Telefon: 0708-153016
E-post: hok@halmstadscout.se
Bankgiro:
5003-6789