Halmstads Östra scoutKår

(HÖK) bildades 1992 genom en hopslagning av Nyhems scoutkår och

Snöstorps scoutkår.

2003 slogs HÖK ihop med Tre Hjärtans scoutkår.

HÖK tillhör Hallands scoutdistrikt i Scouterna

[bifogade-filer]