Här hittar du bemanningslistor för Travet. Listorna öppnas i Google Kalkylark. På iphone/ipad måste du öppna listorna i appen ”Google Kalkylark” för att kunna fylla i dem. Alla listor är i samma fil men det är en flik för varje datum.