Avdelningar

Våra avdelningar träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker vara utomhus så ofta som möjligt. Vi åker på övernattning/hajk minst en gång per termin.

För information om när respektive grupp träffas samt om du vill gå med i en avdelning, välj knapp nedan.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.
Kontaktuppgifter finns under respektive avdelning, knapparna nedan.
För tillfället har vi kö för till verksamheten. Gå in på Bli scout för att ställa er i kö.