Avdelningar

Våra avdelningar träffas en gång i veckan och gör olika aktiviteter. Vi försöker vara utomhus så ofta som möjligt. Vi åker på övernattning/hajk minst en gång per termin.

För information om när respektive grupp träffas samt om du vill gå med i en avdelning, välj knapp nedan.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.
Kontaktuppgifter finns under respektive avdelning, knapparna nedan.