Scouterna har två medlemstidningar, en webbtidning och en papperstidning som kommer hem i din brevlåda.

Scoutnytt är Scouternas gemensamma arena för nyheter och debatt.

Scout är tidningen för alla scouter i Sverige. Den vänder sig till scouter i alla åldrar, ledare och föräldrar. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och produceras av Scouterna tillsammans med contentbyrån Spoon. I arbetsgruppen ingår ett större redaktionsråd med Scouternas samverkansorganisationer, ideella och ungdomsredaktörer.