Vi anpassar verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

Snöstorp 2020-04-01

Vi har på styrelsemötet i kväll 1 april beslutat att anpassa vår verksamhet efter rådande omständigheter rörande Coronaviruset.

Vi kommer fortsätta hålla våra avdelningsmöten, men de kommer villkorslöst bedrivas utomhus. Detta innebär kläder efter väder. Vid frågor rörande avdelningsmötena ta kontakt med respektive avdelningsledare.

Vidare medför detta att det inte blir några övernattningar/hajker, läger och inget deltagande på Hallandsyxan i år.

Denna ändring kommer att vara tillsvidare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens beslut rörande hur vi kan bedriva vår verksamhet.

Vi följer hur situationen utvecklas och kommer fortlöpande fatta beslut om hur verksamheten ska bedrivas.

Självklart stannar vi hemma om vi är sjuka.

Styrelsen

Halmstads Östra scoutKår

 

 

Mer info finns här:

http://folkhalsomyndigheten.se

http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/